dimarts, 25 de novembre de 2008

Ànims!

Benvolguts i benvolgudes!
Des de la darrera trobada, fa unes setmanes que no percebo cap moviment intel·lectual en relació amb el tema que ens ocupa No sé si és que ens preocupa tant que ens desocupa o és que ens ocupa tan poc que ni ens preocupa. Voldria simplement animar-vos a fer comentaris, ni que siguin inicials, sobre les dues lectures. La més important, òbviament, és la primera, la de l'autor. I no voldria que la segona tingués cap efecte paralitzador, cosa que seria fàcil de neutralitzar deixant-la de banda. Però sí que hauríem de començar a clavar queixalada en el text mateix de Wittgenstein. Us invito, doncs, a expressar dubtes, impressions, parers, crítiques..., i qualsevol altra cosa que ens faci avançar una mica en el diàleg compartit sobre el text Sobretot, per anar preparant la propera reunió. Si necessiteu un aclariment, ja sabeu que, dintre de la nostra modèstia, podem formular alguna idea que ens ajudi. No us n'esteu, doncs, de mantenir viu l'excel·lent instrument que el Mingu i la Immaculada han posat a l'abast del grup.
Repeteixo: ànims!
Joan

diumenge, 9 de novembre de 2008

Material de lectura

Benvolguts amics i amigues,

Després de la sessió d'ahir, ja tenim potser una introducció suficient al conjunt de la biografia i de l'obra de Ludwig Wittgenstein. Ara ja és qüestió de passar a afrontar personalment la lectura de textos del filòsof. Com que estem llegint la "Conferència sobre ètica" i com que no resulta del tot fàcil comprendre-la bé, o sigui, fer-se una idea clara del que diu i del motiu pel qual ho diu, vam comentar ahir que potser ens podria ajudar la lectura de l'article "L'ètica és sobrenatural".
Procedeixo, doncs, a enviar-lo al Mingu perquè ens el pugui penjar i així hi tinguem accés directe, cosa que no contravé cap dret d'autor.

L'Eduard i jo voldríem agrair-vos un cop més l'assistència, com és habitual, a la sessió d'ahir del GLOF. Sabem que no és fàcil lligar agendes personals i que hi ha altres urgències, necessitats o conveniències més immediates que sempre passen a ocupar el primer pla de la nostra atenció, contràriament potser al que veritablement ens interessaria de fer. Aquí hi ha una més de tantes limitacions de la vida humana. Per això té més mèrit encara que mantinguem la constància que el treball continu sobre un autor requereix. També volem manifestar l'acolliment que tots sentim envers les persones que ahir es van estrenar per primer cop en el GLOF. Esperem que no les hàgim espantat i que continuïn enriquint el grup.

Per a la propera sessió, que serà el dia 13 de desembre, vam quedar que la M. Dolors Mariné ens farà una síntesi i una valoració personal de la "Conferència sobre ètica" i que després tots i totes podrem dir-hi la nostra i endegar així un diàleg constructiu sobre el text.

Bona feina, doncs!

Joan

dimarts, 4 de novembre de 2008

Recordatori

Benvolguts amics i amigues del GLOF!
Voldria recordar-vos simplement que aquest dissabte, dia 8 de novembre, tornem a trobar-nos a Callús per continuar amb la filosofia de Wittgenstein. Està previst que acabem de fer la presentació general de l'autor que vàrem començar el darrer dia i que iniciem l'estudi de la "Conferència sobre ètica" que ja teniu i que probablement ja heu llegit.
Esperem, doncs, retrobar-vos a tots i totes amb les mateixes ganes de compartir idees.

Cordialment,
Joan